Diogenes Tour 1999

Tento rok se Diogenes Tour málem neuskutečnil. Většina posádky měla jiné starosti a uvažovalo se pouze o "čundru v Kašperkách". Nakonec se hlavně díky panu logistikovi přece jen vyplulo. Plulo se pouze na dvou palubách. Vypluli jsme z Chrástu a končili na Liblíně, kde proběhla i doplavná. Plavby se účastnil kapitán, kormidelník, šéfkuchař, logistik, lodník, lodní hasič.

Přístaviště Chrást, ráno před vyplutím.

Slavnostní spuštění na vodu.

Zkouřená, pardon kouřící posádka.

Darovanský jez. Pozadí v popředí patří panu šéfkuchaři.

My ten vor snad nahoru nevytáhnem ;-)

Kličkujeme mezi kameny.

Toto je vzácná fotografie pana kuchaře při práci.

V Nynické hospodě. Když jsme přišli do této hospody, tak byla k naší velké lítosti zavřená. Protože se ale známe s panem hostinským, tak speciálně a pouze kvůli nám toto pivní sanatorium otevřel. Udělali jsme mu proto radost a v tomto složení vypili skoro celý sud.

U pivního stánku kdesi mezi Darovou a Liblínem. Zajímavostí zde bylo, že točili Budvar, což je v této lokalitě věc neobvyklá.

Doplavná na Liblíně. Pan lodní inženýr zde poprvé představil svoji přítelkyni (první zleva). Pan kuchař nelenil a okamžitě jí přeříkal všechny příhody z našich plaveb. Jednalo se především o příhody, kde pan inženýr sehrál nějakou zajímavou a "důstojnou" roli. A že jich bylo.


© Vorařský spolek 2002-2005. Všechna práva vyhrazena. Verze 1.5