SPOLKOVÉ AKCE

Mezi spolkové akce patří především vorařské schůze. Od roku 1998 probíhají v restauraci "LESANKA" na Švábíně. Probírají se organizační věci ohledně budoucí plavby, hrají se různé společenské hry atp. Po ukončení schůze se jde spát na chatu pana kormidelníka. První fotografie je z vorařské schůze z dubna 2000.

Další akcí bývá tzv. "doplavná", která se konná po každé plavbě. Většinou se rekapituluje proběhnuvší plavba a dále se ještě dolaďují finanční otázky. Nebývá už ale tak divoká jako vorařská schůze, protože posádka je po pěti dnech plavby značně vyčerpaná. Druhá fotografie ukazuje návrat z "doplavné roku 2000".

Daší akcí, kterou spolek pořádá je tzv.Party. Jedná se o letní posezení u ohně spojené s grilováním. Pro ilustraci pár foteček z Párty 2001.

© Vorařský spolek 2002-2005. Všechna práva vyhrazena. Verze 1.5