HISTORIE SPOLKU

Vorařský spolek byl založen 29.12.1989 v hostinci " U Slunce " ve Zbiroze. Zakládajícími členy byli Karel Chytrý, Pavel Houda, František Zajíček, Milan Zajíček a Martin Toman. Zde byla domluvena plavba v roce 1990 na dvou vorech a to sice na YELLOW SUBMARINE a na SILVER ALIGATORu. Nakonec k plavbě obou vorů nedošlo, ale naopak ke sloučení do jediné posádky. Tato posádka jela na SILVER ALIGATORu.

Ovšem počátky našich plaveb sahají do daleko hlubší minulosti. Již kolem roku 1983, coby dítka školou povinná jsme postavili svůj první vor. Úplně první prototyp byl z vrat od chlívku a měl pouze jednu duši. S tímto vorem jsme podnikali odvažné plavby po rybníku v obci Mlečice.

Brzy nám byl ale rybník malý, a tak jsme se vydali na svoji první plavbu po řece Berounce. Ta se udála v roce 1988. Logo a zároveň maskot našeho spolku je postava vodníka od akademického malíře Cyrila Boudy. Toto logo jsme poprvé použili při plavbě v roce 1994.

Za náš dosavadní největší plavební úspěch považujeme splavení jinak nesplavitelného Libštejnského jezu. K tomuto historickému činu došlo v roce 1995. Nutno podotknout, že nám k tomu pomohla "velká voda" a alkohol. Pro ilustraci přikládáme několik fotografií.

Naopak za největší neúspěch považujeme převrácení voru při plavbě v roce 2001. K tomuto "historickému činu" nám pomohl kmen stromu pod hladinou a dostatečně posilněná posádka. Opět dokládáme fotografiemi.

V roce 2002 jsme získali elektrický lodní motor KALMO 1. Návrh i samotná realizace je dílem pana kormidelníka. Díky tomuto motoru dosahujeme i na úplném "oleji" rychlosti až 3 uzlů.© Vorařský spolek 2002-2005. Všechna práva vyhrazena. Verze 1.5